Enkätverktyg

Undersökning av företagsledningarVår mall för Undersökning av företagsledningar hjälper till att kartlägga ett företags tillväxt med tillhörande information om strategier gentemot de interna planer som har skapats för företaget.

Följande information inhämtas i denna undersökning:

– Tillväxt i procent och tillfredsställande om denna tillväxt.

– Vad kan göras för att organisationen ska kunna prestera bättre?

– Strategier som används i organisationen.

Download .examinare file

All our templates are available inside Examinare Survey Tool.

You can sign up through the website and try out for free.

Enkätverktyg

..OR

You can also buy it in Word and PDF files from: