Enkätverktyg

Frågeformulär inför företagsetableringFrågeformulär inför företagsetablering täcker de viktigaste frågorna en affärskonsult behöver veta om företaget innan denna börja arbeta.

Enkäten riktar sig till nya företag inom kosmetisk- branschen men kan lätt ändras för att täcka alla branscher.

Omfattar följande områden bland annat:

– Investerare eller behov av investerare.

– Marknadsföringens status.

– Effektiviteten i annonsering just nu.

Download .examinare file

All our templates are available inside Examinare Survey Tool.

You can sign up through the website and try out for free.

Enkätverktyg

..OR

You can also buy it in Word and PDF files from: