Enkätverktyg

Kartläggning av InternetvanorDenna mall är skapad för att hjälpa er att mäta användningen av Internet i allmänt. Denna mall är skapad för Internetleverantörer (ISP), lokala intressegrupper och myndigheter för att få en klar bild av användarnas vanor på Internet.

Följande frågor inkluderas:

– Vad för slags webbplatser besöker du ofta?

– Hur kommer du åt internet mest?

– Hur ofta surfar du på Internet?

– Tror du att utseende, känsla och interaktiviteten på en webbplats gör det mer lockande för användare som du själv?

– Tittar du på annonser på webbplatserna ofta?

– Vad tycker du om internet som medium för marknadsföring av produkter och tjänster?

… med flera.

Download .examinare file

All our templates are available inside Examinare Survey Tool.

You can sign up through the website and try out for free.

Enkätverktyg

..OR

You can also buy it in Word and PDF files from: