Enkätverktyg

ArbetsmarknadsforskningDenna mall används för att be den framtida kandidaten frågor innan de matchas till lediga jobb.

Denna mall kan även användas på jobbsiter ihop med Examinare API för att hindra obehöriga arbetssökande att skapa konto.

Följande frågor ställs:

– Vad är din nuvarande anställningsform?

– På vilken av följande premisser arbetar du?

– Vilken nivå av utbildning har du utfört?

– Inom vilket område?

– Finns det några andra färdigheter du besitter förutom utbildning? (Ange)

– Nämna din tidigare arbetslivserfarenhet (om någon) med kontaktinformation:

– Vänligen beskriva typ av arbete / jobb / jobb profil du tror är mest lämplig för dig med tanke på dina kvalifikationer / färdigheter:

– Hur många timmar skulle du vara villig att arbeta per dag?

Den här mallen innehåller också “Skip-Logic” för att se till att endast relevanta frågor ställs.

Download .examinare file

All our templates are available inside Examinare Survey Tool.

You can sign up through the website and try out for free.

Enkätverktyg

..OR

You can also buy it in Word and PDF files from: