Beställ For Developers Företagstjänster Enkätverktyg +46(0)8-559 26 800 @

 

Välkommen till Examinares enkätmallar.

 

Webbplatsutvärdering utökad version

Webbplatsutvärdering utökad version är en utökning av vår vanliga lilla webbplatsutvärdering som finns tillgänglig. Denna kan kombineras med Examinares popup skapare kan du snabbt få dina besökare att besvara bland andra följande frågor: – Är du kund hos oss idag? – Är detta ditt första besök på vår hemsida? – Gradera din totala upplevelse under ditt besök på vår hemsida idag. – Vänligen betygsätt vår hemsida i vart och ett av följande områden baserat på ditt besök idag. – I allmänhet, hur skulle betygsätta mängden innehåll på vår hemsida? … med flera. Ladda ner...

Webbplatsutvärdering

Denna webbplatsutvärdering är en bra bas och ihop med Examinares popup skapare kan du snabbt få dina besökare att besvara bland andra följande frågor: – Hur ofta besöker du webbplatsen? – Oftast hittar den information som du letar efter på denna hemsida? – Vilken information exakt letar du efter på denna webbplats? – Vad är den bästa funktionen på denna webbplats? – Lista alla svårigheter (om någon) som du har mött medan du surfar på webbplatsen? … med flera. Ladda ner...

Marknadsanalys smyckesbranchen

Denna mall är skapad för juvelare där det inhämtas detaljerad information ifrån kunders attityder gentemot juveler. Denna kan enkelt justeras så att man kan undersöka andra branscher. Mallen inkluderar: – Hur ofta köper du smycken? – Vad är det lägsta belopp du spenderar i genomsnitt, i ett enda inköp? – Hur viktig tror du varumärket spelar när det gäller shopping av smycken? – Vilken typ av smycken föredrar du? – Vilka typ av smycken köper du oftast? Vänligen ge namn och mer information om du vill. … med flera. Ladda ner här.        ...

Marknadsföring av hemsida

Marknadsföring av hemsida är skapad för företag som utvecklar hemsidor. Enkelt kan företaget med hjälp av Examinare API synkronisera över dessa svar till sitt CRM eller Försäljningsystem. Detta formulär visar alla frågorna på samma gång och gör det enkelt att inkludera i en hemsida. Detta formulär inkluderar frågor som: – Vänligen uppge din företagsinformation. – Vilken typ av organisation är ni? – Vilken typ av produkter/tjänster tillverkar eller erbjuder ni? – Vad är ert syfte till er satsning på webbmarknadsföring? – Vem är din målgrupp för marknadsföring av produkter/tjänster/organisation? … och fler. Ladda ner...

Arbetsmarknadsenkät

Vår enkät för arbetsmarknaden är skapad som en grund för att inhämta information innan anställningsintervju. Denna mall inkluderar frågor som: – Du arbetar: – Vilken typ av utbildning / arbetslivserfarenhet har du? – Berätta något om din arbetslivserfarenhet? – Hur länge har du arbetat inom nuvarande anställning? – Vilken typ av arbete du söker? – Hur många timmar kan du arbeta dagligen? – Är du bekväm med kollektivavtal? – När vill du börja? – Ange löneanspråk Ladda ner...

Arbetsmarknadsforskning

Denna mall används för att be den framtida kandidaten frågor innan de matchas till lediga jobb. Denna mall kan även användas på jobbsiter ihop med Examinare API för att hindra obehöriga arbetssökande att skapa konto. Följande frågor ställs: – Vad är din nuvarande anställningsform? – På vilken av följande premisser arbetar du? – Vilken nivå av utbildning har du utfört? – Inom vilket område? – Finns det några andra färdigheter du besitter förutom utbildning? (Ange) – Nämna din tidigare arbetslivserfarenhet (om någon) med kontaktinformation: – Vänligen beskriva typ av arbete / jobb / jobb profil du tror är mest lämplig för dig med tanke på dina kvalifikationer / färdigheter: – Hur många timmar skulle du vara villig att arbeta per dag? Den här mallen innehåller också “Skip-Logic” för att se till att endast relevanta frågor ställs. Ladda ner...

Kartläggning av Internetvanor

Denna mall är skapad för att hjälpa er att mäta användningen av Internet i allmänt. Denna mall är skapad för Internetleverantörer (ISP), lokala intressegrupper och myndigheter för att få en klar bild av användarnas vanor på Internet. Följande frågor inkluderas: – Vad för slags webbplatser besöker du ofta? – Hur kommer du åt internet mest? – Hur ofta surfar du på Internet? – Tror du att utseende, känsla och interaktiviteten på en webbplats gör det mer lockande för användare som du själv? – Tittar du på annonser på webbplatserna ofta? – Vad tycker du om internet som medium för marknadsföring av produkter och tjänster? … med flera. Ladda ner...

Internationell marknadsundersökning

Internationell marknadsundersökning är skapad för att användas vid införsäljning av just en internationell marknadsundersökning. Denna mall används vi införsäljning. Denna mall lämpar sig mycket bra att använda som en enkät eller ett formulär med en länk ifrån er hemsida: – Syfte att genomföra en internationell marknadsundersökning: – Är företaget ett dotterbolag till ett annat företag? – Nämn önskade platser som ska infattas i marknadsundersökningen: – Ange vilken typ av verksamhet denna marknadsundersökning förbereds för? – Nämn de länder, där du vill att denna marknadsundersökning? – Vilken av följande sektorer vill du målet? – Vilka tekniker skulle du vilja att vi använder? – Har detta företag en global marknad redan? Ladda ner...

Marknadsundersökning: Sjukvård

Marknadsundersökning: Sjukvård är skapad för att ge en övergripande bild vad olika personer tycker om sjukvården inom ett visst geografiskt område. Följande frågor är inkluderade: – Hur ofta köper du hälsovårdsprodukter? – Hur ofta använder du hälso-och sjukvård? – Vad är det första du gör när någon i din familj får ont? – Vad tycker du om kostnaderna för läkemedel och andra hälso produkter och tjänster? – Tror du att hälso-industrin växer i antal och utbud? – Vad är era åsikter om den kommande sjukvården som ser mer ut som lyxhotell? – Vad är den viktigaste faktorn av följande? Ladda ner...

Marknadsundersökning: Export

Med vår “Marknadsundersökning: Export” kan du fråga företag inom en speciell bransch om deras export eller icke export. Denna mall tar automatiskt bort de företag som ej exporterar idag. För de företag som är engagerade i export inhämtas följande mätpukter: – Bästa exportländer. – Export inom de senaste 10 åren. – Ifall de vill börja importera också. …och fler frågor. Ladda ner...

Kundundersökning för hotell

Examinares kundundersökning för hotell hjälper hotellkedjer eller fristående hotell att få en övergripande bild av hur Hotellet upplevs.g. Denna kundundersökning inkluderar: – Renlighet. – Kvalité på mat och dryck. – Övergripande service. – Serviceförmåga. Ladda ner...

Enkät för generell kundundersökning

Vår Enkät för generell kundundersökning är skapad som en generell bas att kunna starta skapa dina egna kundundersökningar ifrån. Den innehåller: – Hur hittade du oss? – Hur ofta används tjänsterna. – Mest tilltalande. – Pris, lättillgänglighet och förbättringsförslag. Denna enkät inhämtar även kundrekommendationer i sista frågan. Ladda ner...

Frågeformulär inför investering i råvaror

Vårt frågeformulär inför investering i räåvaror är ett frågebatteri med frågor som kartlägger mottagaren om dess mål med investering.  Några frågor som ingår i frågeformuläret: – Har du investerat i råvaror innan? – Hur ofta handlar du på råvarumarknaden? – Handlar du på egen hand eller via en mäklare? – Vad är den minsta mängden pengar du har eller vill investera? …med flera frågor. Ladda ner...

Kundenkät för Klubbar

Kundenkät för Klubbar är en mall för nattklubbar att mäta nöjdhet ifrån gäster som kommer till deras etablissemang.  Denna mall inkluderar händelser som skickar kunden vidare i händelsförloppet. I denna mall hanteras: – Miljö – DJ – Utbudet av dryck – Entréavgifter – Övergripande Service – Öppettider – Hur hittade gästen klubben – Rekommendationer Ladda ner här....

Riskanalys för företag

Mallen Riskanalys för företag är skapat för nystartade företag. Den utgörs kort 6 kraftfulla och tankeväckande frågor och när de besvaras korrekt kan riskbedömningarna genomgås av en extern eller intern affärskonsult. Det kan också användas för att utvärdera om företaget själv är stark nog att köras utan investerare. Följande frågor ingår i mallen: – Vilka är de primära risker som ditt företag står inför i marknaden eller industrin? – Vilka är de ekonomiska risker som ditt företag står inför? – Betygsätt de potentiella ekonomiska förluster som ditt företag kan ådra sig på grund av något av följande under det första året: – Vilka anläggningstillgångar har verksamheten på plats? – Vilka är de potentiella risker som kan uppstå i när framtid? Ladda ner...

Analys av företagsprocesser

Vår mall för analys av företagsprocesser är gjord för ge företagskonsulter mfl rätt siffror att fortsätta deras jobb. Den här mallen innehåller bland annat frågor som: -Vad är de nuvarande affärsprocesserna prestanda? -Stöds affärsprocesserna av automatiserade program såsom till exempel BPM? -Vilka processförbättringsprogram har ni infört nyligen? .. .och 6 mycket viktiga frågor för att kartlägga processen inom företaget eller organisationen. Ladda ner...

Frågeformulär inför företagsetablering

Frågeformulär inför företagsetablering täcker de viktigaste frågorna en affärskonsult behöver veta om företaget innan denna börja arbeta. Enkäten riktar sig till nya företag inom kosmetisk- branschen men kan lätt ändras för att täcka alla branscher. Omfattar följande områden bland annat: – Investerare eller behov av investerare. – Marknadsföringens status. – Effektiviteten i annonsering just nu. Ladda ner...

Internationella marknadsundersökningar

Vår internationella marknadsundersökningsmall är avsedd för leverantörer att genomföra en internationell forskning om en specifik marknad genom leverantörens kundregister. Enkäten har anpassas till den speciella marknaden innan distribution men omfattar bland annat följande frågor: -Hur bedömer du våra produkter tillgängliga för dig i volym? -Hur bedömer du våra produkter i värde? -Hur gör din kurs våra produkter kvantitet? -Vilka faktorer påverka ditt val att välja produkter från marknaden? -Hur viktigt är faktorerna som du påpekat vid köp av våra produkter? … och mycket mer. Ladda ner...

Undersökning av företagsledningar

Vår mall för Undersökning av företagsledningar hjälper till att kartlägga ett företags tillväxt med tillhörande information om strategier gentemot de interna planer som har skapats för företaget. Följande information inhämtas i denna undersökning: – Tillväxt i procent och tillfredsställande om denna tillväxt. – Vad kan göras för att organisationen ska kunna prestera bättre? – Strategier som används i organisationen. Ladda ner...

Utvärdering företag

Utvärdering företag är en mall för företagsrådgivare och externa konsulter. Denna utvärdering hjälper till att mäta ett företags självuppfattning och ger följande mätpunkter: – Långsiktiga mål. – Uppfattning av “Business plan”. – Lönsamhet enligt mottagaren. Ladda ner...

Kundenkät för banker

Examinares kundenkät för banker hjälper bankens marknadsavdelning och ledning att snabbt fråga bankens kunder på ett enkelt och kraftfullt sätt. Kundenkäten kartlägger följande delar: – Kvalité på uttagningsautomater. – Kvalité på kundservice. – Prisvärdhet av produkter/tjänster. – Generella produktförbättringar. – Rekommendationer till förbättringar. Ladda ner...

Enkät för lägenhetssökande & säljare

Enkät för lägenhetssökande & säljare är skapad för att hjälpa agenter och mäklare att inhämta information ifrån personer som är: – Intresserade av att sälja en lägenhet. – Intresserade av att köpa en lägenhet. – Intresserade av att hyra ut en lägenhet. – Intresserade av att hyra en lägenhet. Det inhämtas även information om budget, plats, specifikationer och önskad tidsperiod med flera uppgifter. Ladda ner...

Kundundersökning för flybolag

Examinares Kundundersökning för flybolag är ett bra sätt att undersöka hur era reguljära passagerare upplever era flygningar. Denna mall innehåller: – Mätning av bemötande av flygplatspersonal. – Mätning av bemötande av flygvärdinnor och värdar. – Matens kvalité. – Sätenas kvalité. Ladda ner här....

Alla enkäter ingår i Examinare

Alla enkätmallar ingår i Examinares enkätverktyg och Examinare kan även hjälpa dig med att bygga ditt egen enkät. Börja nu med enkätverktyget