Enkätverktyg
Om Examinare

Examinare är huvudprodukten i Examinare AB. Examinare började sin historia 2003 när IT Kroonan öppnades som ett programutvecklingsföretag. En av våra kunder var överförtjust med vår expertis och när de ville skapa ett antal enkätundersökningar fick vi uppdraget 2005. Examinare var då arbetsnamnet för det verktyget som skulle användas och efter projektet hade avslutats fick vi fler och fler förfrågningar av samma tjänst. Idag har IT Kroonan övergått i Examinare AB och vi arbetar 100% med tjänster och produkter för Examinare-plattformen.Våra kunder väljer oss på den basen att vi är lätta att börja använda och att vi alltid lyssnar på våra kunder i form av produktförbättringar och vi har ambitionen att alltid vara där när ni behöver support.

E-post adress:
info@examinare.com

Postadress
Examinare AB
Krinova Science Park
SE-29139 Kristianstad
Sverige

Organisationsnummer
SE-556773-2598

Examinare AB är privatägt.