Kundundersökning email, varför? En riktig jämförelse med vanlig post.

2013-10-15

Fler personer idag är stressade och irritation kan lätt bubbla upp ifall dina kunder ser dig som en som stör dem när de jobbar, därför rekommenderar vi att man skickar ut sin kundundersökning via email. Det finns mycket fördelar med kundundersökning via email, du kan lätt minska på era interna kostnader samt se till att era kunder inte känner sig ”störda”. På det sättet får ni en högre svarsfrekvens än om ni hade skickat ut via traditionella medel såsom post.

Fördelarna är många.

Låt oss sätta upp två exempel, det första är om du skickar ut din kundundersökning via traditionella posten och det andra är via e-post. Vi ska kolla på tidsaspekten och priset, hur lång tid det kommer att ta för dig att skapa frågorna, skicka ut enkäterna, påminna om enkäterna och sist men inte minst analysera enkätens resultat. Vi börjar med att jämföra själva skapandet av enkätfrågorna, det vi kallar enkätutformning.

Förklaringar till uträkningar och steg.

Innan vi börjar med att gå igenom de olika stegen nedan måste vi först göra ett par klargöranden. Vi har skapat uträkningarna för ”kundundersökning post” under varje steg som en separat del och verkligen ”prutat” ned priserna för att post ska få en ”fördel” som egentligen i verkligheten inte finns, men vi vill ha en rättvis jämförelse. Vi har inte heller klargjort miljöaspekterna i denna jämförelse. Under Uträkningarna finns det under kundundersökning per post ett värde 10 x 2, detta är kuvertpris + port x 2 då vi ska skicka ett returkuvert till kunden. Båda alternativen i varje steg är märkta med ”fetstil” och separeras med ett streck.

Själva Jämförelsen.

1. Enkätutformning.

Här börjar själva planeringen av din kundundersökning, vilka ska få den? Vi rekommenderar ifall du har under 500 kunder att du skickar din kundundersökning till alla oavsett ifall de har varit aktiva det senaste året eller inte. Dock är det inte rekommenderat att skicka din kundundersökning till en kund som har köpt en vara för 3 år sedan, deras feedback kan ge en missvisade vinkling. Denna planering måste göras för både Post och E-mail men vi har räknat med att i ”Kundundersökning Post” skapar du frågorna själv och i ”Kundundersökning Email” skapar Examinare dem åt dig via ett projektinköp.

När du har planerat vilka som ska få kundundersökningen är det dags att se vilka frågor du ska skicka till dessa. Du kan antingen skapa frågorna själv eller ta hjälp av en konsult som skapar frågorna. Vi har valt att lägga in i dessa kalkyleringar att ni gör det själva när ni skickar ut via posten men att ni tar hjälp av Examinare ifall ni ska skicka ut via e-post.

Kundundersökning post: 10,000 (20 timmar / 500 kronor i timmen. )

Vi har valt att räkna med 500 kronor / timme då detta är den vanligaste fakturerade konsulttimmen i en generell bransch. 20 timmar på grund av att du måste räkna att du blir störd av andra sysslor och behöver börja igen.


Kundundersökning email: 8,900 SEK (Engångskostnad)

Alla kunder hos Examinare har möjlighet att få en kundundersökning skapad till bra priser. Det är extra bra pris ifall du redan har eller tecknar ett ”Unlimited Edition” konto på vårt enkätverktyg. Vi skapar kundundersökningens frågor och lägger in denna i ert konto så att det är redo för utskick.  

2. Första utskicket.

Kundundersökning post: När du skickar ut ditt utskick via posten har vi valt att räkna med en ”Printing avgift” och den inkluderar din timavgift + ”Printing service” + kuvertkostnad + returkuvert.

500 mottagare = 5 timmar (5 timmar x 500 kr/timme=2 500) + 500 utskick till lägsta pris 10 x 2 ( 500 x 10 x 2 = 10 000)

Totalt 12 500 SEK


Kundundersökning email: Här har vi valt att beräkna med din tid endast. Tiden det tar att importera en Excelfil med kunduppgifter samt att skriva försättstexten till ditt email är 1 timme. Din tid för att skicka ut enkäten:

1 timme x 500 kr = 500 SEK (Endast din tid).

3. Påminnelsen.

Kundundersökning post: Du har nu två val, antingen ringa dem som inte har svarat eller skicka ut igen till dina kunder. Många företagare idag tyvärr ingen påminnelse per post eller via telefon eftersom det kostar för mycket ( eller att de inte orkar). I detta exempel påminner vi 200 kunder via post.

Kostnad: 200 mottagare = 2 timmar (2 timmar x 500 kr/timme=1 000) + 200 utskick till lägsta pris 10 x 2 ( 200 x 10 x 2 = 4 000)

Totalt 5 000 SEK


Kundundersökning email: Påminnelse via Examinare är mycket enkelt, systemet endast skickar email till dem som ej har svarat och du behöver egentligen endast lägga till påminnelsetexten och systemet skickar ut det automatiskt efter ditt godkännande. Din tid för att skicka ut påminnelsen:

30 minuter x 500 = 250 SEK (Endast din tid).

4. Analys.

Nu börjar det intressanta i detta exempel och du kommer nu att förstå den verkliga fördelen med Examinares enkätverktyg. Vi kommer att räkna med att du ska göra en enkel analys, du vill veta vad dina kunder tycker om dina produkter. Hur nöjda är de av sitt köp? I denna exempelenkät har vi skapat en fråga där varje kund graderar detta mellan 1 till 5 där 5 är ”Mycket bra!”.

Kundundersökning post: Eftersom ni har skickat ut via posten så kommer svaren via posten, låt oss säga att ni har fått en svarsfrekvens på 30 % vilket är mycket högt räknat och inte alltid en realitet. Låt oss också säga att ni ska sprätta upp varje kuvert, öppna det och skriva in en rad i ett Excel dokument med vilken siffra som är angivet på papper. I vanliga fall så scannas en hel enkät men i och med att vi räknar på en skörd av 150 (500 x 30 %) blir detta mycket kostsamt och inte en rättvis jämförelse då detta är en så pass liten skörd.

Kostnad : 150 kuvert x 1 minut per öppnande av kuvert och inskrivning av Excel dokument = 1200 kr (2,5 timmar x 500 kr / timme).


Kundundersökning email: Resultatet finns redan i Examinare och eftersom allt finns besvarat så behöver vi endast titta på skärmen hur många det är. Här har vi räknat med 15 minuter, mest för att du kanske vill dricka en kopp kaffe eller the när du tittar och det tar ungefär så läng tid att fixa till. Lite humor måste man alltid ha, eller hur?

Kostnad : 15 minuter (Varav 12 minuter är din kaffepaus) x 500 kr / timmar = 125 SEK.


Sammanfattning, varför är en kundundersökning via email den bästa metoden (och billigaste)?

Vi låter siffrorna tala sitt tydliga språk, vi har i denna jämförelse räknat alla poster under utskick väldigt låga för att göra det mycket rättvist och vi har även satt 30% i återrapportering som är en mycket hög jämförelse i och med att dina kunder måste fylla i och skicka tillbaka via posten.

  Via post Varav egen tid Via e-post (Examinare) Varav egen tid
Enkätutformning 10,000 10,000 8,900 0
Utskick 12,500 2,500 500 500
Påminnelse 5,000 1,000 250 250
Analysering 1,200 1,200 125 125
Licens per år 0 0 2,628 0
Summa 28,700 14,700 12,403 875

  Detta exempel är ett väldigt liten enkätundersökning till kunder och vi har verkligen försökt att hålla nere externa kostnader i ”Via post” men i verkligheten är kostnaden ofta det dubbla med det vi har räknat beroende på volym. Välkommen att kontakta oss angående offert ”kundundersökning email” idag!

customer-satisfaction-survey-email

Se mer om vilka frågor du kan ställa när du skapar kundundersökning.

Den här artikeln handlar om Undersökningsverktyget Examinare.
Vår tjänst för att framgångsrikt själv skapa undersökningar i mobil, stationär, kiosk.

Läs mer

Kontakta Examinare

+46(0)8-559 26 800
+46(0)31-785 92 50
+46(0)40-688 76 00
+46(0)44-880 09 00


Offertförfrågan

Offertförfrågan

Ta reda på hur Examinare kan hjälpa dig! En av våra Examinare-experter kommer att kontakta dig inom kort för att diskutera dina behov och hur du kan dra nytta av Examinares lösningar.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Företag *

Namn *

Telefon (Till exempel: +46700000000) *

E-post *

Beskriv den tjänst du vill att vi ska tillhandahålla.
(När e-postmeddelandet har mottagits kan du ladda upp filer till biljettmeddelandet som skapas.)

Ungefärlig budget
(Ange ungefärligt och inkludera valuta) *

Anti-spam fråga

3+6= *

Newsletters from Examinare