Översätt din enkät till ett annat språk.

Examinares enkätverktyg ger dig möjlighet att skapa olika språkversioner av samma enkät. För att börja med översättningen av din enkät, klicka på "Översätt" -knappen i vänstra menyn.

Du har två funktioner där du kan översätta enkäten. Välj den som passar dig bäst.

Skapa en språkversion inuti samma enkät.

Om du vill ge dina mottagare möjligheten att välja vilken språkversion av din enkät de vill visa, väljer du det här alternativet. Dina mottagare kommer att se språkväljaren med alla tillgängliga språkversioner av enkäten.

För att skapa en språkversion, välj först språkens språk för din översättning:

Sätt in översättningarna av frågor och svara på alternativ i lämpliga fält. Under varje fråga kommer du att se en "Spara" -knappen.

Klicka på den varje gång du fyller i översättningen av en enda fråga.

När du klickar på "Spara" -knappen under frågan blir det fältet grönt, vilket innebär att översättningen har sparats.

Om du vill ta bort aktuell språkversion klickar du bara på "Ta bort" -knappen längst upp till höger på sidan. Tänk på att denna åtgärd INTE KAN ÅNGRAS!

Skriv in översättningarna och spara dem för alla frågor i din enkät för att slutföra språkversionen.

Observera att om du gör några ändringar i texten till originalfrågan, måste du även ändra i språkversionen. Annars kanske översättningen av en fråga inte fungerar korrekt och orginalspråket visas istället.

Skapa en separat översätt version av din enkätfil.

Ifall du inte vill använda en språkväljare med de olika språken kan du instället använda verktyget och skapa en ny språkversion i "Translation Console".

Här väljer du vilket språk du översätter undersökningen till och fyller i översättningsfälten. Längst ner på sidan hittar du knappen "Save to translation file". Där genereras en fil i formatet ".examinare" , som kan importeras under Skapa enkät i Examinare-systemet och sedan redigeras vidare i systemet.

Ifall du behöver översätta en redan sparad ".examinare" fil till ett annat språk. Besök importfunktionen här: https://manual.examinare.com/tools/translate/

Ladda upp din .examinare fil och översättningen kan börja.