Skapa en startsida för enkäten

Ifall du vill skapa en sida där du för respondenterna beskriver syftet med enkäten innan de kommer till första frågan i enkäten kan du göra detta genom att navigera in till enkäten genom ”Enkäter”->Ändra (på den aktuella enkäten) därefter klickar du på ”Skapa startsida för enkäten”, ifall du redan har angett en startsida heter denna knapp istället ”Ändra enkätens startsida”.

Du kan i den ruta som kommer upp även välja ”Använd inte startsida” för att avaktivera startsidan för enkäten och dina respondenter kommer direkt till enkätens första fråga.