Ändra layout

I Examinare kan du skapa olika layouter som du kan använda till dina enkäter, till varje layout finns det tillhörande information såsom text på tacksidan, länk på tacksidan, logotyp och färgval. Dessa delar kan du läsa mer om i ”Inställningar”. Ifall du vill ändra aktuell layout klickar du på ”Layout” i sidomenyn och därefter väljer du den layout du vill använda dig av och klickar på knappen ”Använd”. Du kan även se hur din tacksida ser ut med dessa inställningar.

SKAPA NY / ÄNDRA LAYOUTMALL

För att ändra logotyp / länk på din webbenkät eller text på din tacksida väljer du ”Inställningar” -> ”layout”. Därefter kan du använda knapparna för att ändra din layout enligt dina önskningar. Ifall du vill ha flertalet layouter kan du klicka på ”Skapa ny”.

Det finns alltid en grundlayout i ditt konto på Examinare.