Lägg till instruktionstext

Ibland har man behovet att tillföra mer information runt en fråga i sin enkät såsom instruktioner eller förklaringar. Detta går att gör enkelt att göra och så här gör du! Navigera till den enkät du vill ändra genom att klicka på ”Enkäter” och därefter ”Ändra” på den aktuella enkäten. Leta upp den fråga där du vill lägga till information på, klicka på ”Instruktioner” och ange informationen i den ruta som visas. När du är klar tryck på ”Spara”.

Ifall du vill ändra eller radera en instruktionstext trycker du på ”Instruktioner” som angivet ovan och raderar all text i rutan och trycker knappen ”Spara”.