Exportera / Importera enkäter

Exportera dina enkäter

Ibland måste du exportera din enkät för att kunna skicka den till en annan användare av Examinare eller skicka den till en översättare. Här är stegen för att göra det:

1. Klicka på "Enkäter" och sedan på "Redigera" på den enkät du vill exportera.

2. Klicka på "Ladda ner" och spara filen på din dator.

Importa en enkät

Ibland måste man importera en översättning av din enkät eller importera en enkät som skapats av en annan Examinare användare.

1. Gå till ”Enkäter” och klicka på ”Importera”.

2. Ladda upp din fil.

3. Kontrollera din enkät och vid behov gör justeringar.