Skapa / ändra enkät

FÖR ATT SKAPA EN NY ENKÄT FÖLJER DU FÖLJANDE STEG:

Börja med att klicka på enkäter i menyn och tryck ”Skapa ny enkät” i sidomenyn. Se avsnittet ”Skapa en ny fråga”.
Ifall du vill lägga till en fråga i en befintlig enkät går du till ”Enkäter”->Ändra (på den enkät du vill ändra.)

Därefter klickar du på knappen ”Lägg till fråga”.

Fyll i en benämning för enkäten och fortsätt att fylla i frågans frågetext, typ av fråga och svarsalternativ enligt nedan:

SKAPA ENSVARSFRÅGA

Ensvarsfråga är en fråga där dina respondenter kan svara med ett av alternativen i frågan. Fyll därefter i dina svarsalternativ i fältet ”Svarsalternativ (1 per rad)”.

Ifall du vill att en av svarsalternativen ska kunna fyllas i med text när detta är valt väljer du detta alternativ i listmenyn ”Fritext” som blir synlig efter att du har angett minst 2 svarsalternativ.

Ifall du vill att din respondenter ska kunna svara med flera alternativ se då ”Flervalsfråga (Ingen eller flera svar valbara)”

SKAPA FLERVALSFRÅGA

Flervalsfråga är en fråga där dina respondenter kan svara med flera alternativ i samma fråga. Som standard kan man även hoppa över denna fråga även vid obligatorisk fråga.

När du har valt flervalsfråga kan skriva in fråga samt svarsalternativ. När minst 2 alternativ av svarsalternativen är valda kan du ange ifall du vill att din användare ska kunna svara ange information när de har valt svarsalternativet.

Ifall man inte vill att en respondent ska kunna hoppa över denna fråga utan måste svara kan man aktivera detta under Avancerade inställningar i menyn när din enkät är i designläge.

FRITEXTFRÅGA

En fritextfråga består av en fritextruta där dina respondenter kan svara med att skriva sitt svar. När du väljer denna frågetyp behöver endast ”Fråga” anges.

Var uppmärksam på informationstexten som visas.

OSGOOD-SKALA (SKALA MED MOTSATTA ORD)

En Osgood skala används oftast vid mätning av känslomässiga värderingar och i detta svarsalternativ behöver du ange en skala mellan motsvarigheter och ange minst 2 rader med motsvarighetsord.

Ifall du vill skicka ut en enkät runt kundtjänstfrågor eller liknande är det med största säkerhet en ”Gradientskala” du vill skapa. Se information nedan.

GRADIENTSKALA

En gradientskala är ett svaralternativ där dina respondenter kan gradera ett påstående eller en avdelning ifrån ett antal skalor som du anger. Var noga med att ange rätt antal i ”Skala mellan motsvarigheter” och fyll därefter i Skalorna. Skalorna visas på kolumnens översta rad. Ange därefter svarsalternativen i ” Svarsalternativ (1 per rad)”.

INSTRUKTIONSTEXT

Instruktionstext är ingen egentlig fråga utan mer en del där du kan lägga till en text som respondenten läser innan den fortsätter att svara på enkäten. Det är användbart när du vill informera om nästkommande del i enkäten.

FRITEXTFRÅGOR (FLERA SVAR SKRIVES IN)

Fritextfrågor är en samling av fritextfrågor där din respondent måste skriva in sina svar. Du kan ange vilka fält som ska vara obligatoriska efter du har angett minst 2 alternativ i ”Svarsalternativ (1 per rad)”.