SMS-In Kopplingar

Sms-in kopplingar är vår revolutionerande system för att hantera olika händelser när en respondent sms:ar in på ditt mobilnummer med den frasen du har angivet. Med hjälp av ett helt vanligt SMS meddelande kan dina respondenter rösta på en snabbröst eller beställa en enkät som skickas ut till dina respondenter automatiskt samtidigt som de skapas i listan över dina mottagare.

För att börja behöver du skapa en SMS-in koppling, ifall du inte är beroende på att sms-in frasen har ett speciellt utförande och du vill ta emot röster till en snabbröst måste du inte skapa en SMS-in fras utan denna fras skapas automatiskt.