Resultat & Diagram

SELEKTERA MED HJÄLP AV DIAGRAMSVYN

För att selektera och se resultatet ifrån din enkät klickar du på menyvalet ”Resultat & Diagram” under din enkät. Schemavyn laddas och du kan börja selektera genom att exkludera ett svarsalternativ genom att klicka på [-] brevid svarsalternativet. Resultatet kommer att räknas om varje gång du exkluderar ett svarsalternativ.
Ifall du vill exkludera en mängd med svarsalternativ under samma fråga kan du först exkludera det alternativ du vill ha kvar och därefter klicka på [Invertera] för att exkludera alla andra svarsalternativ och göra det exkluderade valet aktivet istället.