Importera mottagare via en Excel-fil

För att importera mottagare via Excel klickar du på ”Mottagare” sedan väljer du ”Importera från Excel”.

Ladda ner Excelmallen genom att högerklicka och ”Spara som”. Öppna mallen i Excel och fyll i alla de fält som är applicerbara, tänk på att de gråmarkerade är obligatoriska fält.

Ladda upp filen genom att klicka på ”Välj fil” och klicka därefter på ”Lägg in mottagare”.

Tänk även på att kontrollera att alla dina mottagare har rätt e-postadress, många av de fel som uppstår vid importer av mottagare har berott på en felaktig e-postadress.