Utöka fält för mottagarvyn

I Examinares enkätverktyg finns det ett antal fält där du kan skriva in demografisk information om dina mottagare. Dessa fält är till för att du ska kunna spara information som används längre fram i rapportering. Ibland kan det finnas ett behov att lägga till fält och därför kan du i mottagarvyn lägga till klickrutor, textfält och flervalsfält för att integration och anpassningar ska kunna utföras enklare.

Så här kan du utöka Mottagarvyns fält:

1. Navigera till ”Inställningar” i huvudmenyn.
2. Gå till Mottagare i undermenyn.
3. Fyll i benämning, Typ av fält och eventuellt Svarsalternativ.

All fält positioneras längst ner i listan av fält.

Evenuellt steg: Ifall du vill ändra eller flytta om fälten kan du trycka på Ändra eller Flytta.