Rösta via din hemsida

För att aktivera din snabbröst på din hemsida behöver du antingen länka eller inkludera en bit Javascriptkod i din hemsida. Det snabbaste sättet är att länka till den länk som finns angiven under ”Översikt” bredvid bilden på en persondator. För att inkludera din snabbröst med hjälp av vår Javascript kod kan du klicka på ”Publicera” och därefter använda den javascript kod angivet där. Ifall du vill ändra måtten för din snabbröst kan du Avaktivera och Aktivera denna igen och då även ställa om storleken.

Så fort du har ändrat storleken på din kod måste du uppdatera koden på din hemsida.