Rösta via SMS

För att rösta via SMS kan dina respondenter skicka ett SMS till ett mobilnummer som är angivet i ”Översikt”. Dina respondenter kan skicka sitt svar i form av ett vanligt SMS adresserat till telefonnumret med frasen angivet i ”Översikt” följt av deras svar. Examinare matchar deras svar till svarsalternativen angivna i din snabbröst ifall de röstar enligt exemplet nedan:

Exempel:

Meddelande till SMS Nummer : +46730125060
Meddelande : MP10104 1

Ifall du vill ändra frasen kan detta göras i SMS-in Kopplingar som finns beskrivet i sektionen ”SMS-in kopplingar”.