Examinare API

Aktivera Examinare API

För att aktivera API-åtkomst till ditt konto på Examinare väljer du ”Inställningar” -> ”Avancerade inställningar”. Därefter aktiverar du Examinare API genom att klicka på knappen för aktivera Examinare API. Du kommer där att få ”API Key” och ”CompanyID” för just ditt konto.

Tänk på att ”API Key” är en slumpvis vald nyckel och kommer att ändras ifall du avaktiverar åtkomst för Examinare API och därefter återaktiverar ditt konto.

API dokumentation är tillgänglig på följande webbadress:

https://developer.examinare.com/apidocs/