Enkätverktyg
 
 
 

Logga in
Enkätverktyg

Login to Examinare

 

Varför finns det två inloggningar?

Den första inloggningen är för din kundzon. I kundzonen hanterar du er fakturering och ert kontrakt. Enkätverktyget har sin egen inloggning och är avskärmad från faktureringsdata. Det är inte ovanligt för chefer att hantera fakturering och anställda loggar in till enkätverktyget endast.