Enkätverktyg

Twilio Integration

Starta automatiskt telefonundersökningar baserat på dina inkommande Twilio-samtal.

See all Integrations

Made by:
Examinare AB

Pricing Structure:
Included in Phone Survey Service addon.

Installationsinstruktioner

Steg 1. Skapa en telefonenkät i Examinare.


Följ stegen från Examinare Support för att skapa och aktivera din telefonenkät.


 


Steg 2. Logga in på Twilio och få ditt API certifikat.


 När du loggar in på Twilio får du ditt API certifikat genom 'logga-in' sidan. Om certifikaten saknas, kontakta Twilio Support för att begära API-Informationen.


 


Steg 3. Aktivera Twilios telefonenkätsplugin.


Logga in på Examinare och aktivera denna integration inuti menyn 'Integrationer'. Fyll i alla fält och vänta till telefonenkäterna startar.


Kontakta Examinares Support-Team om du behöver hjälp!support@examinare.com