Enkätverktyg

SPSS Integration

Använd kraften hos SPSS när du analyserar dina enkäter i Examinare.

See all Integrations

Made by:
Examinare AB

Pricing Structure:
Included in all accounts

Om Integration

Examinares integration gör att du med en SPSS-licens kan ladda ner undersökningsresultaten i en förformaterad SPSS-kodning. Fungerar med alla våra enkäter och undersökningar i alla Examinare konton.

Genom att ladda ner din information till SPSS kan du göra mer analys än du kan i Examinare.