Enkätverktyg

Shopify Integration

Skicka automatiska kundundersökningar med Shopify

See all Integrations

Made by:
Examinare AB

Pricing Structure:
Included in all accounts

Installationsinstruktioner

Steg 1: Aktivera appen i Shopify Login.


För att börja med automatisk Customer Satisfaction Survey behöver Examinare behörighet till ditt Shopify-konto. Examinares plugin för Shopify behöver bara läsa dina orders, kundnamn och email. För att börja använda detta plugin behöver du skapa en ny Private App.


Navigera till din Shopify Admin, klicka på Apps och klicka Private Apps. Klicka på Create Private Apps, också belägen på samma plats som den översta knappen för Private Apps.


Verkställ ett namn och en mejladdress för det du vill använda.


Steg 2: Skapa din Customer Satisfaction Survey inuti ditt Examinare-konto.


Steg 3: Distributera din enkät.


Klicka på Distribute inne i redigeringsvyn av din enkät och välj att den ska aktiveras som privat enkät. Om du redan distributerat enkäten som en publik enkät, avaktivera den först och aktivera sedan om den.


Steg 4: Öppna Shopify Integration inne i ditt Examinare-konto och navigera till Shopify.


I Shopify Integration, kopiera och klistra API nyckel, lösenord, och domännamn av din Shopify. Domännamnet är det som står mellan https:// och /admin... när du befinner dig inne i Shopify admin.


När du har skrivit in denna del av informationen kommer du att behöva enkäten inne i kontot som du vill skicka till dina kunder, och antalet dagar efter den senaste uppdateringen klargjordes på ordern och att genomföringen är markerad som lyckad.