Enkätverktyg

Prestashop

Gör det möjligt för dig som kund hos Prestashop och Examinare att skicka ut automatisk uppföljning. Undersökningar skickas automatiskt från din e-handelsbutik.

See all Integrations

Made by:
Examinare AB

Pricing Structure:
Included in all accounts

Om Integration


Genom att skicka en Serviceutvärderingsenkät med varje order kan du enkelt spåra vad dina kunder verkligen tycker om dina produkter. Prestashop-integrationen är en "set & forget" funktionalitet som kommer att göra ditt företagsliv lättare och rikare på kunskap.


Hos Examinare är all kundinformation säker och vi lagrar inte någon företagsdata förutom nödvändig information för kontakt.


Installationsinstruktioner


HUR BÖRJAR MAN?  1. Skapa din Order Follow-up Survey i Examinare och publicera som Private eller Private Anonymous Survey.

  2. Gå till ditt Examinare konto och klicka på Integrationer.

  3. Navigera till Prestashop Integration.

  4. Välj enkäten som redan är skapad i ditt Examinare konto (Från steg 1.).

  5. Logga in på din Prestashop för att få den verkliga URL:en av din Prestashop.

  6. Navigera till API Settings under Advanced Settings och skapa en ny nyckel. Dubbelkolla att den har läsbehörighet till dina kunder och orders. Lättast är läsbehörighet till allt. Integrationen behöver inte någon skrivbehörighet alls!

  7. Lägg till den nödvändiga informationen inuti Plugin (Om du har problem, kontakta oss hos support@examinare.com.).

  8. Din Feedback-rutin är nu färdigställd. Av säkerhetsskäl kan du inte redigera eller se API information efter du har sparat.