Skapa enkäter och dela dem på Facebook och sociala medier.

Med vår Facebook plugin kan du enkelt sprida dina enkäter till dina facebook kontakter och följare.

  • Fråga användare I världens största sociala platform.
  • Få reda på vad de tycker om inte tycker om en idé, ny produkt eller service.
  • Kan kombineras med andra metoder och rapporteras separat.

Aktiveras med ett musklick

När du har skapat din enkät klickar du på Facebook och får direkt enkäten aktiverad för spridning på Facebook. Vår plugin hämtar även in tillgänglig information såsom kön, ålder och lokalisering. Mottagarna svara inuti Facebook utan att öppna en ny sida eller en extern hemsida.

Bakgrundsdata samlas in.

Alla mottagare som väljer att svara delar med sig sin information såsom kön, land med mera. På det sättet kan du analysera resultatet baserat på denna information och få en öka inblick i vilka dina följare är och deras åsikter.

Kvalitativ data och Kvantitativ data?


Eftersom Facebook används så pass mycket världen över är det enkelt att få in kvantitiv data. Ifall du vill få in kvalitativ data istället kan vi absolut hjälpa dig genom att våra enkätkonsulter ser över era enkäter och optimerar dessa till ett bättre flöde. Vi kan även analysera mer i detalj åt dig. Begär offert idag för bärsta lösning.

Facebook enkäter ger normalt en hög andel Kvantitiv data.

Enkäter via facebook ger oftast en hög del kvanitativ data men kvalitativ data kan vara mer besvärligt. Det är givetvis även bra ifall du riktar den till rätt intressegrupper på Facebook.