Skapa webbenkäter enkelt med Examinares enkätverktyg.

Du hittar de mest populära frågetyperna inuti Examinares enkätverktyg. Våra användare blir inte uttråkade av en massa tekniska funktioner utan kan fokusera på innehåll och Examinare hanterar utskick, hantering och sammanställning. Vilken metod eller frågetyp du än använder, kan mottagaren alltid förstå hur de går tillväga i enkäten och det ökar er svarsfrekvens och dataintegritet.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

Svarsalternativ i vårt enkätverktyg:


Ensvarsfråga

Används i nästan alla enkäter och undersökningar.
Kan även kombineras med ett kommentarsfält.

Vanliga användningsområden och exempel:

– Kön
– Åldergrupp
– Ja och nej frågor
– Med mera…

FLERVALSFRÅGA (INGEN ELLER FLERA SVAR VALBARA)

Används i de flesta fall då du vill att en mottagare ska kunna svara med mer än ett alternativ. Examinare visar dig även hur många som inte har fyllt i något. Du kan även styra att en mottagare måste svara.

Vanliga användningsområden och exempel:

– Frågor runt service
– Användning av tjänster
– Välja ett alternativ
– Med mera…

Fråga med fri text

Används när du vill att dina mottagare ska svara i fritext. Det finns även fritextfrågor där flera svar skrivs in, vilka används när du vill att dina mottagare ska svara på flera fritextfrågor på samma gång.

Används för till exempel:

– Skriv ditt namn
– Vad tycker du vi kan göra bättre…
– Varför tycker du att….
– Med mera..

Osgood-skala (skala med motsatta ord)

Osgood-skalan används mycket runt mätning av varumärken och känslor. Du kan exempelvis sätta skalan mellan 2 och 7 punkter och se hur en logotyp eller varumärke graderas på skalan.

Exempel på skalor kan användas:

- Varmt – Kallt
- Skarpt – Trist
- Smart – Dumt
- Med mera…


Gradientskala

Används i många enkäter och undersökningar där tjänster graderas, som support, fakturaavdelning m.fl. En fråga med gradientskala gör det enkelt för den som skapar frågeformuläret att inhämta svar. Tänk dock på att denna typ skapar en längre svarstid hos många mottagare.
Typiska exempel:

- Hur skulle du bedöma vår: Supportavdelning, Ekonomiavdelning, Teknikavdelning, Säljavdelning.
- Gradera hur väl vi har uppfyllt era förväntningar angående: Priset, Support, Tid till avslutat supportärende, Mottagande.


Instruktioner

Instruktioner är inte en frågetyp utan en möjlighet för mottagarna att bli informerade runt syftet med enkäten eller instruktioner runt att svara på avancerade enkätfrågeställningar.

Kan användas till att förklara:
- Nästa steg
- Hur man svarar på nästa fråga eller att tänka på när man graderar osgood eller gradientskalor.
- Med mera…


Fritextfrågor (flera svar skrivs in)

Fritextfrågor där flera svar skrivs in, är en avancerad frågetyp som gör det enkelt för mottagarna att besvara flera textfrågor på samma sida. Varje enskild frågeställning kan sättas obligatorisk/valfri.

Kan användas till att fråga till exempel:
- Skriv in: Namn, Adress, Postnummer, Stad och Land.
- Ange ditt serienummer och typ av produkt för att skicka in din supportfråga.
- Kolla och rätta följande detaljer.
- Med mera…


Mottagare

Du kan nå dina mottagare med vårt verktyg för enkäter genom en mängd olika kommunikationskanaler som elektroniska enheter, hemsidor eller via telefon.

Beroende på dina affärsmål och dina mottagare kan du skicka ut både via privata eller publika metoder.

Publika enkäter och undersökningar

Via verktygets funktionalitet för publika enkäter och undersökningar kan du länka från hemsidan eller via ditt nyhetsbrev. Alla svar kommer att vara 100% anonyma.

Privata enkäter och undersökningar.

När du använder dig av privata enkäter kan du skicka ut personliga e-post och SMS inbjudningar. Varje meddelande har en unik länk som ser till att inga dubbelröstningar sker och du kan enkelt se hur många som har röstat och skicka ut personliga påminnelser. Alla svar kan bli spårade till mottagarna men du kan även göra svaren anonyma.

Senaste Nyheter

Examinares enkätverktyg har nu fått bättre mobilanpassning med True Responsive Framework.

Examinare blir bara bättre, vi släppte just den helt nya versionen 20.4 “Delicious Survey Design” och med den här versionen släppte vi också en helt ny designmotor. Den nya designmotorn fungerar...

Läs mer

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Läs mer

Över 18 miljoner enkätsvar!

Idag firar vi en stor milstolpe i Examinares historia. Vi har idag samlat in över 18 miljoner enkätsvar sedan vi startade vårt enkätverktyg 2006. En stor skillnad mellan vår räknare och andra leverantörer...

Läs mer