Skapa webbenkäter enkelt med Examinares enkätverktyg.

Du hittar de mest populära frågetyperna inuti Examinares enkätverktyg. Våra användare blir inte uttråkade av en massa tekniska funktioner utan kan fokusera på innehåll och Examinare hanterar utskick, hantering och sammanställning. Vilken metod eller frågetyp du än använder kan dina mottagare alltid förstår hur de svarar och det ökar er svarsfrekvens och dataintegritet.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

Svarsalternativ i vårt enkätverktyg:


Ensvarsfråga

Används i nästan alla enkäter och undersökningar.

Kan även kombineras med ett kommentarsfält.

Vanliga användningsområden och exempel:

– Kön
– Åldergrupp
– Ja och nej frågor
– Med flera…

FLERVALSFRÅGA (INGEN ELLER FLERA SVAR VALBARA)

Används i de flesta fall då du vill att en mottagare ska kunna svara med mer än ett alternativ. Examinare visar dig även hur många som inte har fyllt i något. Du kan även styra att en mottagare måste svara.

Vanliga användningsområden och exempel:

– Frågor runt service
– Användning av tjänster
– Välj ett alternativ
– Med flera…

FRITEXT FRÅGA

Används när du vill att dina mottagare ska svara fritext. Det finns även ” Fritextfrågor (flera svar skrives in)” som används när du vill att dina mottagare ska svara på flera fritext frågor på samma gång.

Används för till exempel:

– Skriv ditt namn
– Vad tycker du vi kan göra bättre…
– Varför tycker du att….
– Med flera..

OSGOOD-SKALA (SKALA MED MOTSATTA ORD)

Osgood-skalan används mycket mätning runt varumärken och känslor. Du kan sätta skalan mellan 2 och 7 punkter och enkelt se hur en logotyp eller varumärke graderas i de olika områdena.

Exempel på skalor kan användas:

– Varmt Vs. Kallt
– Skarpt Vs. Trist
– Smart Vs. Dumt
– Med flera…

GRADIENTSKALA

Används i många enkäter och undersökningar där tjänster graderas så som support, fakturaavdelning mfl. Denna fråga gör det enkelt för den som skapar frågeformuläret att inhämta svar. Tänk dock på att denna typ skapar en längre svarstid hos många mottagare.

Typiskt exempel:

– Hur skulle du bedömma vår : Supportavdelning, Ekonomiavdelning, Teknikavdelning, Säljavdelning.
– Gradera hur väl vi har uppfyllt era förväntningar angående: Priset, Support, Tid till avslutat supportärende, Mottagande.

Instruktioner

Instruktioner är inte en frågetyp utan en möjlighet för mottagarna att bli informerad runt ett syfte av den av enkäten eller instruktioner runt att svara avancerade enkätfrågeställningar.

Kan användas till att förklara:

– Nästa steg
– Hur man svarar på nästa frågor eller att tänka på när man graderar osgood eller gradientskalor.
– Med flera…

Fritextfrågor (flera svar skrives in)

Fritextfrågor (flera svar skrives in) är en avancerad frågetyp som gör det enkelt för mottagarna att besvara flera textfrågor på samma sida. Varje enskild frågeställning kan sättas obligatorisk/valfri.

Kan användas till att fråga till exempel:

– Skriv in: Nam, Adress, Postkod, Stad och Land.
– Ange ditt serienumber och typ av product för att skicka in din supportfråga.
– Kolla och rätta följande detaljer.
– Med flera…

Mottagare

Du kan nå dina mottagare genom en mängd olika kommunikationskanaler med vårt verktyg för enkäter såsom elektroniska enheter, hemsidor eller via telefon.

Beroende på dina affärsmål och dina mottagare kan du skicka ut både via privata eller publika metoder.

Publika enkäter & undersökningar.

Via verktygets funktionalitet för publika enkäter och undersökningar kan du dela ut länk på hemsidor eller via ditt nyhetsbrev. Alla svar kommer att vara 100% annonyma.

Privata enkäter och undersökningar.

När du använder dig av privata enkäter kan du skicka ut personliga e-post och SMS inbjudningar. Varje meddelande har en unik länk som ser till att inga dubbelröstningar sker och du kan enkelt se hur många som har röstat och skicka ut personliga påminnelser. Alla svar kan bli spårade till mottagarna men du kan även göra svaren anonyma.

Senaste Nyheter